ברוכים הבאים לבלוג של פילוביץ' שחף
בישראבלוף מגלה פילוביץ שחף לעם ישראל
את כל מה שהתקשורת מקפידה להסתיר

מי שיחד את אהרן ברק?

שמחה ניר קימקא 31.03.2007 00:50
מי שיחד את אהרן ברק?


דוקודראמה - מחזה בשלוש מערכותעל ה"דוקודראמה":

 

"ז'אנר אמנותי המשתמש בדמויות ידועות מהחיים כבסיס ליצירה האמנותית. הוא מערב, מטבע הדברים, מציאות ודמיון".

(נשיא ביהמ"ש העליון, אהרן ברק, בבג"ץ 6126+6143/94, גיורא סנש ואח' נ' רשות השידור ואח', תקדין עליון 99(2), 806).

 

הדמויות במחזה הזה הינן דמיוניות לחלוטין, והשימוש בשמות אמיתיים, או באירועים אמיתיים, לרבות אירועים אמיתיים הקשורים לשמות אמיתיים, נועד רק לשם תחושת האותנטיות, ולא למטרות אינפורמטיביות.

כל דמיון בין דמות מן הדמויות במחזה לבין אדם כלשהו אינו אלא בדמיונו של הקורא, ו/או בהיכרותו האישית עם אדם זה או אחר.

 

האירועים במחזה עוצבו בהשראת משפט משמעתי שהתקיים בלשכת עורכי-הדין, בו, בין השאר, לקחו את המלים "ובכך הצטרפת", עשו מהן "לשון ביבים" ולא נתנו להוכיח את עצם ההצטרפות.

אין לראות במחזה תיעוד של אירועים כלשהם, אלא רק דרמה בדיונית המחוייבת לערכים אמנותיים.

 

 

מי שיחד את אהרן ברק?

 

 

הנפשות (לפי סדר הכניסה לבמה):

 

שלמה לוין, הנאשם

הסניגור

ב"כ הקובל

קלדנית

פקיד עזר

חבר-בית-דין (חב"ד) א'

אב-בית הדין (אב"ד)

חבר-בית-דין (חב"ד) ב'

שלמה בן ישי, יועץ משפטי בכיר לשר המשפטים

אהרן ברק, לפנים נשיא בית המשפט העליון.

 

מערכה ראשונה
תמונה ראשונה
תמונה שנייה

מערכה שנייה
תמונה ראשונה
תמונה שנייה

מערכה שלישית
תמונה ראשונה
תמונה שנייה

 

 

מערכה ראשונה

 

תמונה ראשונה

 

בית הדין המשמעתי לשופטים

 

 

אב"ד:

                   אקרא כעת את כתב הקובלנה.

 

                                                       תיק ק"ש 1/2002

 

הקובל: שר המשפטים

 

     נגד

 

הנאשם: כבוד השופט ש' לוין, המשנה לנשיא בית המשפט העליון

          יליד שנת 1940

          מירושלים

 

              כתב קובלנה

 

א. העובדות

 

1.   הנאשם הינו המשנה לנשיא בית המשפט העליון.

 

2.   לפי הנוהג הקיים מתמנה המשנה לנשיא בית המשפט העליון לתפקיד הנשיא עם תום כהונתו של הנשיא.

 

3.   הנשיא המכהן במועד האירוע, כמתואר להלן, היה מר אהרן ברק.

 

4.   הנאשם ביקש "להיפטר" מהנשיא המכהן, על מנת שייתמנה הוא עצמו תחתיו כנשיא בית המשפט העליון.

 

5.   ביום 1.9.2001 שלח הנאשם אל שר המשפטים את המכתב הבא:

 

לכבוד

מר מאיר שטרית

שר המשפטים

ירושלים

 

נכבדי,

 

הנדון: כב' הנשיא אהרן ברק - שוחד

 

ביום 1.1.2001 התקיים הדיון בתיק רע"א 1234/00.

 

בתיק זה ישבו לדין כב' הנשיא, אנוכי, וכב' השופט ת' אור.

 

בתיק זה היה מצבו של המבקש, שמעון בן-יעקב, בכי רע, וכל שלושת השופטים, ובמיוחד כב' הנשיא, לחצו על המבקש לחזור בו מהבקשה, ברומזם כי יחוייב בהוצאות עונשיות לדוגמא אם לא יעשה כן.

 

והנה, ביום 3.7.2001, החליט כב' הנשיא להרחיב את ההרכב לשבעה שופטים, וההרכב המורחב הזה, ברוב של חמישה שופטים (כולל כב' הנשיא עצמו), מול דעת מיעוט של שני שופטים (אנוכי וכב' השופט ת' אור), החליט לדון בבקשה כאילו הייתה ערעור שהוגש ברשות, ובעקבות כך קיבל את הערעור, ואף העניק למבקש (המערער) יותר מאשר ביקש, וגם חייב את המשיב בהוצאות עונשיות לדוגמא. הכל הסתיים תוך שבועיים ימים, ופסק הדין ניתן ביום 17.7.2001.

 

תהיתי מה פשר התפנית המפתיעה שביצע כב' הנשיא, וכיצד הופכת בקשה בר"ע אשר נידונה לכישלון על הסף בערעור בהרכב כה חריג.

 

את תהיותי שטחתי בפני כב' הנשיא, בארבע עיניים, אולם תשובותיו לא הניחו את דעתי, דבר אשר הניע אותי לקיים ברור עצמאי, בטרם אמצא את עצמי חושד בכשרים.

 

ואכן, הבירור שערכתי העלה את העובדות הבאות:

 

ביום הדיון הנ"ל (1.1.2001), בשעה 23.09, יצאה שיחה מהטלפון האישי של כב' הנשיא (02-7654321), בלשכתו, אל הטלפון בביתו של המבקש עצמו (03-8765432). באותה שעה לא היה איש בלשכת הנשיא זולת כב' הנשיא עצמו. שיחה זו הייתה קצרה מאוד (24 שניות).

 

באותו לילה, בשעה 02.03 לאחר חצות, יצאה שיחה טלפונית נוספת, הפעם מהטלפון בביתו הפרטי של כב' הנשיא (02-9876543) אל הטלפון שבביתו של המבקש הנ"ל, אשר מספרו, כאמור, 03-8765432. שיחה זו ארכה כ37- דקות.

 

ביום המחרת הגיע שליח אל ביתו של כב' הנשיא, ובידו מעטפה אשר הכילה חמישה צ'קים וכולם בחתימתו של המבקש הנ"ל, וכולם לפקודתו של אהרן ברק. הצ'קים הנ"ל הוסבו בחתימתו של כב' הנשיא, והופקדו בחשבונה האישי של רעייתו, חשבון מס' 98765432-1, בסניף רחביה של הבנק למסחר בע"מ, לפי הפירוט כדלקמן:

 

צ'ק מס' 00987654321 ע"ס 10,000 ש"ח הופקד ביום 1.2.01

צ'ק מס' 00987654322 ע"ס 10,000 ש"ח הופקד ביום 1.3.01

צ'ק מס' 00987654323 ע"ס 10,000 ש"ח הופקד ביום 1.4.01

צ'ק מס' 00987654324 ע"ס 10,000 ש"ח הופקד ביום 1.5.01

צ'ק מס' 00987654325 ע"ס 10,000 ש"ח הופקד ביום 1.6.01

צ'ק מס' 00987654326 ע"ס 10,000 ש"ח הופקד ביום 1.7.01

 

והנה, יומים לאחר הפקדתו ופירעונו של הצ'ק האחרון החלה התפנית האמורה: ההחלטה על הרחבתו של ההרכב, וכל השאר.

 

כמי שאמור לשמור על טוהר המידות וניקיון הכפיים במערכת המשפט אבקשך להביא את עניינו של כב' הנשיא לפני הוועדה לבחירת שופטים, לפי סע' 7 (4) לחוק יסוד: השפיטה, וכן להעביר את העניין לטיפולה של המשטרה. איני מדבר על קובלנה משמעתית נגד כב' הנשיא, שהרי הדבר הזה בגדר המובן-מאליו.

 

בכבוד רב,

 

ש' לוין, שופט

המשנה לנשיא בית המשפט העליון.

 

6.    הנאשם השתמש במכתבו אל שר המשפטים בלשון בוטה ומשתלחת, ובסגנון לא מאופק ולא מרוסן.

 

7.    במכתבו זה נהג הנאשם באופן שאינו הולם את מעמדו כשופט בישראל.

 

ב. הוראות החיקוק

 

1.   התנהגות באופן שאינו הולם את מעמדו כשופט בישראל, עבירה לפי סעיף 18(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

 

ג. עדי התביעה

 

1.   שלמה בן ישי, יועץ משפטי בכיר לשר המשפטים

2.   אהרן ברק.

 

                                                      (חתום)

                                                      מאיר שטרית

                                                      שר המשפטים

                                                      הקובל

 

 

 

תמונה שנייה

 

ב"כ הנאשם:

 

                  כבודו, אנחנו נתייחס אל עובדות כתב האישום אחת-אחת, בסדרן.

 

                  לסעיף 1 עד 3: הנאשם מודה באמור בסעיפים אלה.

 

                  לסעיף 4: הנאשם כופר בכל רמיזה כי פעל מתוך שיקולים אינטרסנטיים. הנשיא המכהן אמור היה ממילא לפרוש לקיצבה תוך שבוע, בהגיעו לגיל 70 שנה, ולפני הנאשם היו 13 שנות כהונה עד להגיעו לגיל הפרישה, כך שתוספת של שבוע ימים לתקופת כהונתו לא הייתה משמעותית.

 

                  לסעיף 5: : הנאשם מודה כי שלח את המכתב, אבל עשה זאת לאחר שווידא את נכונות האמור בו. ממילא יטען הנאשם להגנת "אמת דיברתי".

 

                  לסעיף 6: הנאשם כופר כי במכתבו זה נהג הוא באופן שאינו הולם את מעמדו כשופט. הנאשם יטען כי חייב היה, גם כאזרח טוב וגם כנושא משרה ציבורית רמה, לנהוג כפי שנהג. עובדה היא שתוך יום ממשלוח המכתב הושעה הנשיא המכהן, תוך שבוע הוא הודח מכהונתו, תוך שבועיים הוגש נגדו אישום פלילי, וחודש לאחר מכן הוא הודה בבית המשפט באשמות המיוחסות לו, והורשע על פי הודאתו.

 

אב"ד:

                  באיזה שלב המשפט נמצא עכשיו?

 

ב"כ הנאשם:

                  ככל הידוע לי הדיון לעונש נדחה עד לקבלת תסקיר קצין המבחן. זה קצת תמוה בעיני לגבי נאשם שהוא הרבה מעבר לגיל 21 שנים, אבל אני לא מעורה בתיק ההוא, ולא הייתי רוצה להפליג בניחושים.

 

אב"ד:

                                    נדחה להוכחות ליום 11.7.02. הנאשם מוזהר שאם לא יתייצב יישפט בהיעדרו.

ב"כ הנאשם:

                  אני מבקש לה זמין לעדות את מנהל סניף רחביה של הבנק למסחר בע"מ, שיביא עמו שיביא עימו את כל המסמכים הנוגעים לפעולות אשר פורטו במכתב נשוא הקובלנה, בחשבון מס' 98765432-1, המנוהל בסניף שלו.

 

                  כן מבקש אני לזמן לעדות את מר שמעון בן-יעקב, הנזכר בכתב נשוא הקובלנה.

אב"ד:

                  לשם מה נחוצים העדים לאדוני?

ב"כ הנאשם:

                  כדי להוכיח את הטענות המפורטות במכתבו של הנאשם.

ב"כ הקובל:

                  כבודכם, אני מתנגד. מדובר בעבירה של התנהגות בלתי הולמת שופט בישראל, ובעבירות כאלה טענת "אמת דיברתי" אינה הגנה. אנחנו לא חולקים על זכותו של אדם, ואפילו על חובתו, למתוח ביקורת, ואפילו חריפה, על בעלי תפקידים ציבוריים, אבל הדברים חייבים להיות מרוסנים ומאופקים, ולא בסגנון בוטה ומשתלח. אין כל קשר בין תוכן הדברים לבין אופן הצגתם.

 

אב"ד:

                  החלטה: מדובר בעבירה של התנהגות בלתי הולמת שופט בישראל, ובעבירות כאלה טענת "אמת דיברתי" אינה הגנה. אנחנו לא חולקים על זכותו של אדם, ואפילו על חובתו, למתוח ביקורת, ואפילו חריפה, על בעלי תפקידים ציבוריים, אבל הדברים חייבים להיות מרוסנים ומאופקים, ולא בסגנון בוטה ומשתלח. אין כל קשר בין תוכן הדברים לבין אופן הצגתם. הבקשה נדחית.

 

 

 

מערכה שנייה

 


לכתבה המלאה במקורהוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה