ברוכים הבאים לבלוג של פילוביץ' שחף
בישראבלוף מגלה פילוביץ שחף לעם ישראל
את כל מה שהתקשורת מקפידה להסתיר

(*) פניה למבקר המדינה - הנדון: דרישה לחקירת החברה "ניו ישראל פונד" NIF

ronbe, פילוביץ שחף 14.05.2010 01:26
לחץ/י על התמונה: הנדון: פניה בנוגע ל"ניו ישראל פונד" חברה רשומה מס' 560008179

לחץ/י על התמונה: הנדון: פניה בנוגע ל"ניו ישראל פונד" חברה רשומה מס' 560008179


"מובאת בזאת פניה לכב' מבקר המדינה הנכבד, לפתוח בחקירה ובבדיקה מעמיקה של התנהלותה הבלתי תקינה של החברה "ניו ישראל פונד" (להלן: "החברה" ו\או "הקרן"), אשר חולשת על תחומים רבים, ובכללם, הפרתן של חובות חקוקות רבות, החל מחוק החברות, וכלה בחובות הדיווח וכללי המנהל התקין, תוך הטעייה חמורה של הציבור הרחב, גניבת דעת ופגיעה בתקנת הציבור וברגשותיו". (מצ"ב מסמך - 19 עמ' כולל נספחים)

5    מאי   2010

כ"א אייר תש"ע

לכבוד

מבקר המדינה – כב' השופט (בדימ') מיכה לינדנשטראוס

משרד מבקר המדינה

 

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה – ח"כ יואל חסון

הוועדה לענייני ביקורת המדינה

 

הנדון: דרישה לחקירת החברה "ניו ישראל פונד"

 

פתח דבר

מובאת בזאת פניה לכב' מבקר המדינה הנכבד, לפתוח בחקירה ובבדיקה מעמיקה של התנהלותה הבלתי תקינה של החברה "ניו ישראל פונד" (להלן: "החברה" ו\או "הקרן"), אשר חולשת על תחומים רבים, ובכללם, הפרתן של חובות חקוקות רבות, החל מחוק החברות, וכלה בחובות הדיווח וכללי המנהל התקין, תוך הטעייה חמורה של הציבור הרחב, גניבת דעת ופגיעה בתקנת הציבור וברגשותיו.

ראשית, ע"י פרסום שגוי ומטעה של שם החברה ברבים, במסמכיה הרשמיים ובאינטרנט, בשם "הקרן החדשה לישראל", אשר הינו שגוי ומטעה כאמור, הן משום שאין זה שמה הרשמי של החברה, והן משום שמדובר בתרגום מילולי שגוי של שם החברה באנגלית "NEW ISRAEL FUND". שנית,  החברה לא הגישה מעולם דו"ח שנתי לרשם החברות, כמחויב ע"פ חוק, למעט ביום היווסדה, בשנת 1980. שלישית, פעילותה של החברה במסווה, תחת "ארגון" בשם "שתי"ל" ("שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי בישראל"), המהווה את "הזרוע הביצועית" של החברה, והעוסק בתחומים רבים אשר החברה אינה רשאית לעסוק בהם עפ"י האמור בתקנון החברה, אשר מוצג ברבים, תוך הטעיית הציבור, כארגון נפרד מהחברה, הרשום כעמותה ופועל ללא כוונת רווח, בעוד שבפועל, ה"ארגון" אינו בעל אישיות משפטית נפרדת, אלא כאמור מהווה חלק בלתי נפרד מהחברה לכל דבר ועניין. רביעית, הטעייה והונאה של הציבור באשר למימון הזר שמקבלת החברה ממדינות שונות. חמישית, פרסום דברי הסתה, הכחשות, הוצאת דיבה ולשון הרע, כלפי ארגונים שונים ותומכיהם, החושפים לציבור הרחב את פעילותה של החברה ואת הגורמים אותם היא מממנת. שישית, עיסוק בפעילות פוליטית ע"י מימון, ייעוץ ותמיכה בארגונים שונים, החותרים תחת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומערערים את הזהות היהודית והציונית המשותפת של החברה היהודית עצמה, והשפעה של אנשי "משפחת הקרן" על מוסדות השלטון ומשרדי הממשלה השונים, תוך ניגוד עניינים, משוא פנים והימנעות מגילוי נאות באשר לקשריהם, בעבר ובהווה, עם החברה והארגונים בהם היא תומכת, והכל כפי שיפורט להלן:

יצוין, כי המידע אשר יובא להלן, מקורו הן בשתי פניות רשמיות אשר נשלחו לכב' רשם החברות[1], המהוות חלק בלתי נפרד ממכתב זה, והן מתוך מידע ציבורי ופרסומים שונים, הנגישים לכל ברשת האינטרנט.

 

 

א. 

(*) פניה למבקר המדינה - הנדון: דרישה לחקירת החברה "ניו ישראל פונד" NIF

 
אודות החברה "ניו ישראל פונד"

חברת "ניו ישראל פונד", הינה חברה הרשומה בישראל כחברת חוץ מס' 560008179[2], החברה הינה "לא מוגבלת" (אינה בע"מ), ותאריך רישומה הוא: 22.4.1980. מטרת החברה הינה "לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון", ותאור החברה הינו "לאסוף כסף למטרות צדקה". הדו"ח הראשון והאחרון שהגישה החברה לרשם החברות היה בשנת הקמתה – 1980. לחברה הצטבר חוב בסך 5,544 ש"ח בגין אי תשלום האגרה השנתית לרשם החברות במשך 4 שנים.

ע"פ הפרסום באתר האינטרנט של החברה בישראל[3], "הקרן החדשה לישראל, הבית של היזמות החברתית בישראל, פועלת למען חיזוק הדמוקרטיה בישראל וקידום החופש, הצדק והשוויון לכל אזרחיה. הקרן משקיעה במאות ארגוני שטח המחוללים שינוי, מטפחת יוזמות חברתיות ומעצימה מנהיגים חברתיים. שתי"ל, מייסודה של הקרן, ארגון ייחודי מסוגו בעולם, מעניק ייעוץ מקצועי וארגוני למיזמים החברתיים ומסייע בהפיכת החזון למציאות".

החברה ממומנת בעיקר ע"י "קרן פורד" (אשר אף יצרה שותפות חדשה עם החברה בשנת 2003 בשם "Ford Israel Fund"[4]), התומכת בקרן מיום הקמתה, והעניקה לה בשנת 2003 כ- 20 מליון דולר! ובשנת 2008 עוד 20 מליון דולר![5], "קרן מוריה"  וקרנות משפחתיות פרטיות נוספות, האיחוד האירופי, גופים עסקיים, תורמים בודדים ועוד. עפ"י פרסומי החברה ואחרים,  גופים אלו מעבירים התרומות למשרדי החברה בארה"ב, ומשם הכספים מועברים לישראל למימון העמותות והפרויקטים השונים הנתמכים ע"י החברה ושתי"ל, אשר ע"פ פרסומי החברה[6], הינו ארגון מייסודה של הקרן, מהווה את "הזרוע הביצועית" שלה.

ב.   הטעייה ופגיעה בתקנת הציבור וברגשותיו

הטעיית הציבור ע"י חברת "ניו ישראל פונד", והפגיעה בתקנת הציבור וברגשותיו, מתבצעת בשלושה מישורים. ראשית, החברה אינה מציינת את שמה הרשמי במסמכיה ובפרסומיה, כנדרש בחוק. שנית, השם בו כן משתמשת החברה בכל פרסומיה ומסמכיה, הינו "הקרן החדשה לישראל", אשר הינו כאמור תרגום שגוי ולא מדויק של שם החברה באנגלית     "NEW ISRAEL FUND", שלישית, תחת "תאור החברה" ע"פ רישומי רשם החברות, כתוב "לאסוף כסף למטרות צדקה", אשר הינו תיאור מטעה ולא מדוייק, והכל כפי שיפורט להלן:

1.     אי שימוש בשמה המלא והרשמי של החברה

כאמור, שמה הרשמי של החברה כפי שמופיע במרשמי רשם החברות הינו "ניו ישראל פונד". על אף זאת, החברה מפרסמת עצמה במסמכיה, באתר האינטרנט שלה, בלוגו שלה ובכל פרסום אחר בשם "הקרן החדשה לישראל", ללא כל ציון ו\או אזכור ו\או הפנייה לכך שזהו אינה שמה הרשמי של החברה, וזאת תוך הפרה בוטה של לשון החוק, הטעיית הציבור ופגיעה בתקנת הציבור וברגשותיו.

יתרה מכך, הטעיית הציבור באשר לשמה של החברה, השתרש בצורה כה עמוקה, עד כדי כך כי השם "הקרן החדשה לישראל" שגור בפיהם של כל גופי התקשורת בארץ, מערכת המשפט, דיונים במליאת הכנסת ובוועדות השונות, ובשיח הציבורי בארץ, וזאת מבלי מתן הבהרה, תיקון או הודעה רשמית לציבור מטעם החברה, כי אין מדובר בשמה הרשמי.

 

2.     שימוש בשם אחר ומטעה המתיימר לייצג את שמה הרשמי של החברה

השם בו מפרסמת עצמה החברה, "הקרן החדשה לישראל" כאמור לעיל, מתיימר להיות התרגום של שם החברה באנגלית "NEW ISRAEL FUND". תרגום זה הינו מטעה ולא נכון, שכן התרגום המילולי והמדויק של שם החברה הינו "הקרן לישראל חדשה" או "הקרן לישראל החדשה". התרגום השגוי בו משתמשת הקרן, מהווה הטעיה ופגיעה בתקנת הציבור וברגשותיו, שכן, בין אם הדבר נעשה בטעות, או בין אם הדבר נעשה במכוון, מדובר בניסיון להעלים את מטרותיה האמיתיות של הקרן והארגונים הנתמכים על ידה: ליצור ישראל חדשה ע"פ תפיסת עולמם הפוליטית הדתית והחברתית, כפי שהצהיר בעבר מנהלה הקודם של הקרן, אליעזר יערי[7]:

"ברצוני להודות לכל אחד ואחד מכם ולהצביע על האתגר החדש הטבוע בשמנו: אנחנו הקרן החדשה לישראל (New Israel Fund), ובכוחנו להיות כוח חשוב ביצירתה של ישראל החדשה (new Israel)".                                                     

ההצהרה הנ"ל מפי מנהלה לשעבר של הקרן, אליעזר יערי, פרסומים רבים ואחרים, ואופי פעילותה הציבורית והפוליטית של החברה, מלמדים על מטרותיה האמיתיות: לשנות את ישראל הקיימת, וליצור ישראל חדשה. על כן השימוש בשם "הקרן החדשה לישראל", הינו מטעה שכן ניתן להבין מכך שזוהי קרן חדשה הפועלת בשביל ישראל, בעוד שלמעשה השם מסתיר מעיניי הציבור כי מטרתה האמיתית של הקרן, היא ליצור ישראל חדשה. יתרה מכך, השם "הקרן החדשה לישראל" מטעה משום  שיש בו משום רמיזה על קשר עם המדינה, הממשלה או גוף ציבורי אחר.

אם כן, לא די בכך שהחברה מטעה את הציבור בכך שאינה משתמשת בשמה הרשמי, היא אף חוטאת בשנית בכך שהיא משתמשת בשם אחר, שהינו כאמור שגוי ומטעה, ומפרה בכך את הדינים החלים על תאגיד, ואת חובתה כלפי הציבור וכלפי המחוקק, לנהוג בשקיפות, באמינות ובכללי מנהל תקין.

3.     תאור החברה במרשמי רשם החברות

בפרטי החברה כפי שמופיעים במרשמי רשם החברות, עולה כי האמור בתיאור החברה: "לאסוף כסף למטרות צדקה" שגוי ומטעה אף הוא, שכן ע"פ כל פרסומי החברה בדבר מטרותיה ואופי פעילותה הציבורית בארץ ובחו"ל, ומכל האמור לעיל, ברור לכל כי תאור החברה האמיתי הינו רחב הרבה יותר, ובכך החברה מטעה פעם נוספת את הציבור, ואף את כב' רשם החברות הנכבד.

 

ג.    אי הגשת הדו"ח השנתי לרשם החברות

כאמור לעיל, החברה לא הגישה מעולם לרשם החברות את הדו"ח השנתי, למעט הדו"ח היחידי אשר הוגש בעת רישום החברה, לפני כ- 30 שנה! . סעיפים 141, ו- 348 לחוק החברות עוסקים בחובה המוטלת על חברה להגיש לרשם החברות דו"ח שנתי, אחת לשנה. עפ"י מרשמי רשם החברות, הדו"ח השנתי האחרון שהתקבל מהחברה מעודכן ליום 22.4.1980, וזאת בניגוד לחוק, תוך הפרה בוטה של הסעיפים הנ"ל המחייבים את החברה להגיש דו"ח שנתי אחת לשנה. לאי הגשת הדו"ח השנתי לרשם החברות, השלכות רבות בכל הנוגע לשקיפות החברה, התנהלותה הכספית, זהות בעלי התפקידים השונים בחברה ועוד.

 

 

ד.  

(*) פניה למבקר המדינה - הנדון: דרישה לחקירת החברה "ניו ישראל פונד" NIF

 
התנהלותה של החברה במסווה תחת "הארגון" שתי"ל

 

על פי פרסומי החברה, בשנת 1982 ייסדה החברה את ארגון "שתי"ל"[8] (שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי בישראל), על מנת שיהווה את "הזרוע הביצועית" של החברה, ויפעל כגוף המשלים את אסטרטגיית מענקי התמיכה שלה[9]. לשם כך, הקימה החברה בשנת 1983 עמותה שמספרה 580060333 בשם "שתיל שרות תמיכה וייעוץ לארגוני מתנדבים", המהווה ישות משפטית נפרדת, בעלת פעילות עסקית נפרדת, אשר דרכה התנהל הייעוץ והתמיכה לעמותות ולארגונים שונים, וכן מימון פרויקטים של אותם גופים ותמיכה בהם.

 

ראה האמור באתר שתי"ל http://www.shatil.org.il/about :

 

"מי אנחנו?

שתיל הוא מרכז המספק שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי בישראל. מאז היווסדו בשנת 1982, על ידי הקרן החדשה לישראל, פועל שתיל בשורה הראשונה של המאבק לשינוי חברתי בישראל.

כארגון מוביל בישראל לבניית יכולת, מונה שתיל ליועץ מיוחד למועצה הכלכלית חברתית של האו"ם, אקוסוק (ECOSOC). מינוי זה מצטרף למעמד המיוחד של שתיל באו"ם, כמלכ"ר המקדם את המטרות של האו"ם."

 

אולם כיום, על פי מרשמי רשם העמותות, העמותה מחוקה ולמעשה אינה קיימת![10] היוצא מכך הוא, ש"שתי"ל" והחברה אינם שני גופים נפרדים, בעלי ישות משפטית שונה, אלא פועלים כגוף אחד, בעלי אותו מספר ח.פ., ללא הפרדה עסקית או כספית, וללא כללי השקיפות והמנהל התקין אשר היו חלים על שתי"ל, טרם מחיקתו כעמותה והעברת כל הפעילות העסקית ישירות תחת החברה.

 

לממצאים אלו משמעות משפטית וחוקית חמורה ביותר, שכן החברה, המתוארת כקרן לאיסוף כסף למטרות צדקה, הרשאית לעסוק אך ורק בסוגי עיסוק אשר פורטו בתקנון, פועלת במישרין, אך באופן חשאי ונסתר, באמצעות שתי"ל, בכל אותם תחומים בהם אין היא רשאית לעסוק כאמור, וזאת בניגוד גמור לחוק ולכללי המנהל התקין, בחוסר שקיפות, ותוך גניבת דעת והטעייה חמורה של הציבור הרחב, התורמים השונים, וכל אותם גופים הפועלים איתם במישרין או בעקיפין, בדבר היותו של שתי"ל עמותה או ארגון עצמאי, הפועל באופן נפרד מהחברה.

 

יתרה מכך, התנהלותה הבלתי תקינה של החברה כפי שפורטה לעיל, וחוסר השקיפות והדיווח על התנהלות שתי"ל והחברה, עשויים להוות קרקע פורייה להלבנות הון ולהעברות כספים בלתי מדווחות בין מקורות הכספים המגויסים, החברה, שתי"ל, והארגונים השונים הנתמכים על ידם. התנהלות בלתי תקינה זו מקבלת אף משנה תוקף נוכח אי הגשת הדו"ח השנתי מעולם לרשם החברות. ראה לדוגמה העברת כספים מהחברה בארה"ב ישירות לשתי"ל[11]:

 

 

 

(*) פניה למבקר המדינה - הנדון: דרישה לחקירת החברה "ניו ישראל פונד" NIF

ה.  הטעייה והונאה של הציבור באשר למימון הזר שמקבלת החברה

דרכי המימון של החברה הן רבות ומגוונות[12], וכוללות את "קרן פורד", "קרן מוריה", האיחוד האירופי, גופים עסקיים, תורמים בודדים ועוד. עפ"י פרסומי החברה ואחרים,  גופים אלו מעבירים התרומות למשרדי החברה בארה"ב, ומשם הכספים מועברים לישראל למימון העמותות והפרויקטים השונים הנתמכים ע"י החברה ושתי"ל.

ההונאה והטעיית הציבור באשר למימון הזר שמקבלת החברה, מתבטא בכמה מישורים. ראשית, הכחשות של בכירים בחברה, ובכללם, נשיאת הקרן = פרופ' נעמי חזן, ומנכ"לית החברה בארץ – הגב' רחל ליאל, באשר למימון אשר מקבלת החברה ישירות ממדינות, שנית,  מימון ישיר של "שתי"ל" ע"י מקורות המימון הנ"ל, אשר כאמור מהווה חלק בלתי נפרד מהחברה בישראל. שלישית, חוסר שקיפות וחוסר דיווח על העברות הכספים בין מקורות המימון, החברה, שתי"ל והגופים הנתמכים, הן בשל אי הגשת הדו"ח השנתי מידי שנה לרשם החברות כאמור לעיל, והן בשל הסתרת העובדה והטעיית הציבור בדבר היותו של שתי"ל חלק מהחברה ולא גוף נפרד.

1.    הכחשות באשר למימון הקרן ישירות ממדינות

במאמר תגובה שכתבה פרופ' נעמי חזן בינואר 2009 בעיתון  JPOST[13], נאמר בין השאר כי: "האיחוד האירופי לא נותן כסף לקרן החדשה לישראל, בארה"ב ואף פעם לא נתן".

על דברים אלו, חזרה לאחרונה מנכ"לית החברה בישראל, הגב' רחל ליאל, אשר אמרה בראיון לידיעות אחרונות ב-23.4.10 [14] כי "הקרן לא קבלה תרומות ממדינות, אבל חלק מהארגונים שהקרן תומכת בהם, מקבלים כספים ממדינות שונות ומהאיחוד האירופי, כולם נתונים לביקורת רשם העמותות וישנה שקיפות מלאה".

(*) פניה למבקר המדינה - הנדון: דרישה לחקירת החברה "ניו ישראל פונד" NIFאולם מתברר, כי ההצהרות הנ"ל הינן שקריות ומטעות, שכן עפ"י דיווחי החברה לשלטונות המס בארה"ב, עולה כי בשנת 2006 הקרן קבלה 716,316 דולר מהאיחוד האירופי[15]:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    מימון של שתי"ל ישירות ע"י מקורות המימון בחו"ל

שתי"ל כאמור, הינו גוף אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהחברה, והינו חסר אישיות משפטית. על אף זאת, גופים רבים מעבירים כספי תרומות ישירות לשתי"ל, אשר בפועל מתקבלות ע"י החברה. בין הגופים אשר מממנים את שתי"ל, מלבד החברה עצמה, אשר מעבירה כספים ישירות ל"שתי"ל", ניתן למצוא את קרן מוריה ועוד, אשר מצהירים בפרסומיהם כי הם מממנים את "שתי"ל", ראה להלן:

א.     מימון שתי"ל ע"י החברה (דו"ח מס 990 לשנת 2008) [16] :

(*) פניה למבקר המדינה - הנדון: דרישה לחקירת החברה "ניו ישראל פונד" NIF

 

 

 

ב.     (*) פניה למבקר המדינה - הנדון: דרישה לחקירת החברה "ניו ישראל פונד" NIFמימון שתי"ל ע"י "קרן מוריה" [17]:

 

3.    חוסר שקיפות וחוסר דיווח על העברות הכספים השונות

כפי שפורט לעיל, החברה, אשר מחויבת ע"פ דין לנהוג בשקיפות ובאמינות כלפי הציבור הרחב בכלל וכלפי רשם החברות בפרט, פועלת בניגוד לחוק, הן ע"י קבלת כספים המיועדים לכאורה לארגון "שתי"ל", והן ע"י אי הגשת הדו"ח השנתי, מעולם, לרשם החברות.

יתרה מכך, כפי שנאמר לעיל, התנהלות שכזו מצד החברה עשויה להוות קרקע פורייה להלבנות הון ולהעברות כספים בלתי מדווחות בין מקורות הכספים המגויסים, החברה, שתי"ל, והארגונים השונים הנתמכים על ידם.

 

 

 

ו.      הסתה, הכפשה, הוצאת דיבה ולשון הרע כלפי ביקורות הנשמעות נגד החברה

בתקופה האחרונה, החלה התעוררות ציבורית באשר לאופי הפעילות של החברה, זהות הארגונים השונים הנתמכים על ידה ופעילותם בארץ ובחו"ל כנגד המדינה וראשיה, קציני צה"ל וחייליו, קריאות לחרם אקדמי וכלכלי כנגד המדינה, פעילותם בתחום החינוך ולימודי האזרחות בארץ ועוד. ההתעוררות הציבורית הנ"ל באה לידי ביטוי בדו"חות ותחקירים אשר נעשו ע"י עיתונאים, ארגונים ועמותות שונות, ואזרחים פרטיים, וזאת תוך הקפדה על דיון ענייני, המגובה באסמכתאות, ובמסגרת חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת.

על אף זאת, הגיבה החברה, בארץ ובחו"ל כנגד אותן ביקורות לגיטימיות אשר נשמעו כנגדה, בהכחשות גורפות ולא ענייניות, בהכפשת המבקרים, הגדרתם כ"ימין קיצוני", "פאשיסטים", "סכנה לדמוקרטיה", "הפרוטוקולים של אם תרצו" ("ננסה למתג את הדוח "כפרוטוקולים של אם תרצו" במיוחד לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות")[18] וכו', המהווים דברי הסתה, הוצאת דיבה לשון הרע והכפשת שמם של אלו החושפים את פעילותיה של החברה וגרורותיה ברבים.

יתרה מכך, בניסיונותיה להתמודד עם הביקורות הנשמעות כלפיה, מכחישה החברה כל קשר להאשמות השונות, ומנגד, טוענת כי באם ההאשמות נכונות, הרי שהן נעשו ללא ידיעתה ושלא על דעתה.

ראה דבריה של מנכ"לית החברה בישראל, רחל ליאל, בראיון ל"ידיעות אחרונות"[19] אשר טענה שהחברה אינה תומכת בארגונים שקוראים לעצור אנשי ממשל ישראליים באירופה: "אנחנו נגד רדיפה אישית של פוליטיקאים ואנשי צבא, והקרן לא נותנת מענקים לארגונים שזו מטרתם."

וכמו כן, את עמדתה הרשמית של החברה, המופיעה באתר האינטרנט שלה, בכל הקשור לקשריה עם הארגונים האחראיים להגשת תביעות בחו"ל כנגד בכירי צבא וממשל ישראלים[20]:

·   האם הקרן החדשה לישראל עומדת מאחורי תביעות נגד בכירים ישראלים בחו"ל?

לקרן אין קשר לארגונים שיזמו את התביעות נגד הפוליטיקאים ואנשי הצבא הבכירים. הקרן מעולם לא העבירה לארגונים אלה כספים. מדובר בקמפיין שקרי של תנועת ימין קיצונית המונע מאינטרסים פוליטיים מתוך מטרה לפגוע בחברה האזרחית ובחופש הדיבור בישראל. האנשים הללו מנכסים לעצמם את הציונות ואת הנאמנות למדינה ומצרים את השיח הציבורי ."

 

·   מדוע הקרן החדשה לישראל מממנת רדיפת בכירים והבאתם לדין?

הקרן לא תומכת ולא מממנת פעילות מסוג זה. במידה וארגונים או פעילים הקשורים אלינו מבצעים פעולות מסוג זה, אין לכך קשר למימון שאנחנו מעבירים אליהם.

 

הכחשות אלו ואחרות ע"י החברה ומנהליה, והכפשות המבקרים אותה, אשר באות להסתיר את מעורבותה הפוליטית של החברה, ואת תמיכתה בארגונים הרודפים בכירים ישראלים, תוך גניבת דעת הציבור, הינן שקריות ומגוחכות, ראה לדוגמה הפניה הרשמית של קואליציית נשים לשלום (ארגון גג של ארגוני נשים הנתמך על ידי הקרן\החברה) לבריטניה[21], בה דרשו הן שלא יגבילו את עקרון השיפוט האוניברסלי בבריטניה ע"מ "להעמיד לדין פושעי מלחמה זרים – ובהם אהוד אולמרט, אהוד ברק, ציפי לבני ובכירים נוספים בדרג המדיני והצבאי בישראל".

עמד על כך העיתונאי בן דרור ימיני באומרו:

"לגישה הכפולה הזאת אפשר וצריך לקרוא: הונאה. בראיון פומבי מטעה ליאל את הציבור, ואומרת שאין סיוע. בפועל, הקרן מממנת ותמשיך לממן את הגופים המשוקצים הללו, שאימצו תפיסת עולם אנטי-ישראלית, שכוללת לא רק תמיכה בחרם על ישראל, אלא גם תמיכה בזכות השיבה. ובמילים פחות מכובסות - כל זמן שהקרן תומכת בגופים כאלה, וכל זמן שחברי ההנהלה הציונים אינם דורשים שינוי כיוון, הם שותפים למאבק לחיסול מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לא פחות." [22]

ז.     השפעת  "משפחת הקרן" על מוסדות השלטון ומשרדי הממשלה השונים

על אף שהחברה נמנעת בכל מחיר מלחשוף את שאיפותיה הפוליטיות, ומצהירה כי אינה עוסקת כלל בפעילות פוליטית – אין הדבר נעשה כך בפועל, משום שהקרן ו"שתי"ל" באמצעות התרומות מקרן פורד, מהאיחוד האירופי ושאר מקורות המימון שלה, המעבירים כספים גם ישירות למוענקים שלה, משפיעים על מדיניות החוץ, הפנים והביטחון של המדינה.

 

ראשית על ידי כך שהם מממנים פניות של ארגוני הקרן לבג"ץ ומביא לשינויים פוליטיים וביטחוניים כפי רצונם - לדוגמא תוואי הגדר, מאחזים, סרבנים, משתמטים, לימודי אזרחות והנכבה, תביעות בחו"ל כנגד בכירים בשלטון ובצה"ל, קריאות לחרם אקדמאי וכלכלי על ישראל ועוד. שנית,  ע"י פעילות פוליטית של החברה במסווה תחת שתי"ל, התומך, מייעץ ומממן ארגונים שונים המכפישים את מדינת ישראל בארץ ובעולם, ופועלים תחת כיסוי של "מחאה חברתית" לשינויים פוליטיים בישראל. שלישית, משום שמטרות השותפות בין החברה לבין קרן פורד (קרן פורד-ישראל)[23] הינן פוליטיות גרידא, וממומנות ישירות לשם כך (לסייע לפעילויות שיחזירו את תהליך השלום למסלולו, לקדם פתרון בעיות שקשורות לפתרון הקבע הסופי, לעורר הד והתעניינות ציבורית בפתרון בעיות אלה כגון פליטים, חלוקת ירושלים, לקדם את ההכרה של הישראלים את החברה הפלסטינית). לעניין זה, ראה שוב את דבריו מנהלה הקודם של הקרן, אליעזר יערי, במכתב פנימי (במקור באנגלית) [24] ששלח לחברי ההנהלה והצוות, בשנת 1999, לאחר בחירתו של אהוד ברק לראשות הממשלה:

"אתמול בלילה התרחש דבר גדול בישראל. החברה הישראלית, במופע מדהים של דמוקרטיה, הצליחה הן לסלק מהממשלה קואליציה ביזארית ששילבה קיבעון פוליטי, הידרדרות אתית ושמרנות דתית וחברתית והן לספק לחברה הישראלית סיכוי נוסף. בסופו של חשבון כל אחד מאיתנו אנשי ההנהלה, צוות, מתנדבים ואלפי תורמים יכול לחוש סיפוק מהערכים המבוטאים  בתוצאות הבחירות ומהדרך שבה הושגו. בלתי אפשרי להביט במה שקרה מבלי לראות את טביעות האצבעות הברורות והאמיצות של הקרן החדשה לישראל ושל שתי"ל. (ההדגשה לא במקור)

 

"היום יום גדול לישראל: הוכחנו ששינוי חברתי יכול לגבור על (overturn) הכוח הפוליטי. במשך השנים הקרן החדשה לישראל הזינה ועמדה מאחורי אותו הפוטנציאל אשר בין לילה התפרץ כהר געש. משום כך ברצוני להודות לכל אחד ואחד מכם ולהצביע במיוחד על האתגר החדש, המבוטא בשמנו: אנו הקרן החדשה לישראל וביכולתנו להיות כוח חשוב ביצירתה של ישראל חדשה". (ההדגשה לא במקור)

 

האסטרטגיה הבסיסית של הקרן היא קיום מאבק פוליטי מתמיד בממשלה, ע"מ לממש את שתי מטרות העל שלה: הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67, והפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה, מבלי להזדהות ככוח פוליטי.

האמצעי שבו משתמשת הקרן למימוש מאבק זה הוא הקמה, ניהול והשתלטות על מאות עמותות וארגונים מסוגים רבים ושונים, באמצעות שתי"ל, כאשר הרעיון הבסיסי הוא ליטול את כל הארגונים בכל תחום ולחבר אותם לכלל מאבק משותף כך ניתן לחבר ארגונים שונים ומשונים תחת אחת ממטרות העל של הקרן, שאינן תמיד קשורות לארגון המסוים. בדרך זו פועל כל ארגון בנפרד וכל קבוצות הארגונים יחד,[25] תוך הצנעת מחאות אשר פוגעות בבעלי ההון והאינטרסים אשר תורמים לקרן.[26]

 

במסגרת פעילותה הפוליטית של החברה, ישנה השפעה תמידית וקבועה על מוסדות השלטון ומשרדי הממשלה השונים. הקרן ושתי"ל דאגו גם ליצור קשרים עם גופים וארגונים ממשלתיים רבים (משרדי ממשלה, עיריות ומועצות מקומיות). בכך משיגה הקרן שיפור משמעותי ביכולתה להשפיע על מהלכי הממשלה עצמה. למעשה הקרן הופכת עצמה, על ידי ההשתלטות על הדרג המצוי בין ההחלטה הממשלתית לביצוע בפועל, למתאמת הפעילות שמממנת הממשלה[27].

פעילות זאת, נעשית לרוב ע"י "משפחת הקרן" אשר הינו כינוי לאותם אנשים המזוהים עם החברה, ולאנשים העומדים (בהווה ובעבר) בראש הארגונים הנתמכים ע"י החברה ועובדיהם, אנשים אשר קיבלו מלגות שונות מהחברה וכו'. אנשי "משפחת הקרן", משפיעים רבות על סדר היום ועל ההחלטות השונות של מוסדות השלטון ומשרדי הממשלה השונים, הן מבית והן מחוץ, וזאת מבלי להצהיר או ליתן גילוי נאות על קשריהם ומחויבותם לחברה ולאג'נדה בשמה היא פועלת, תוך משוא פנים, ניגוד עניינים וניגוד אינטרסים.

להלן דוגמאות לפעילות אנשי "משפחת הקרן", והשפעתה על מוסדות השלטון ומשרדי ממשלה שונים:

1.   משרד המשפטים – מערכת המשפט, הפרקליטות, בג"צ, תכנית המשפטנים של הקרן

מערכת המשפט בישראל היא זרוע מרכזית לביצוע מטרות הקרן[28]. לקרן פרויקט ייחודי בשם "תכנית המשפטנים",[29] במסגרתו היא שולחת סטודנטים ישראלים (מן השמאל) להשתלמות משפטית (תואר שני) בחו"ל, ולאחר שהם חוזרים, היא מפעילה אותם במסגרות השונות של הקרן. לצד פעילי שמאל רדיקלי, אפשר למצוא בין 55 בוגרי התוכנית גם שלושה שופטים, בכירים בפרקליטות ובסנגוריה הציבורית ומרצים בכירים באוניברסיטאות.[30]

למעשה, בשל הניסיון המשפטי הרב שבוגרי פרויקט זה צוברים בבית משפט לאחר שהם שבים ומתמקצעים באחת האגודות של הקרן, הם הופכים לא אחת לעובדי מדינה בפרקליטות, שם הם ממשיכים ליישם את האידיאולוגיה שליוותה ומימנה את כל תהליך הכשרתם, ולמעשה ממשיכים לתפקד כמשרתי הקרן החדשה וזאת תוך ניגוד עניינים, משוא פנים, וחוסר גילוי נאות.

"זה לב לבה של השיטה. מצד אחד מקימה ומממנת הקרן החדשה לישראל ארגונים שמפציצים את בתי המשפט בישראל באין ספור עתירות, ומנגד היא דואגת לשתול את אנשיה בתוך הפרקליטות. וכך, גם זה שתוקף את מדיניות הממשלה וגם זה שאמור להגן עליה, שניהם היו בניה של הקרן החדשה, ושניהם חשים מחויבות אישית וערכית לאג'נדה שלה". [31]

2.   משרד החוץ

משרד החוץ נמנה על לקוחותיו[32] של משרד ייעוץ תקשורתי בשם "בן אור תקשורת", אשר  בין שותפי המשרד – מייסד ארגון "יש דין" (הנתמך ע"י הקרן). בין לקוחות המשרד – ארגונים הנתמכים ע"י הקרן[33], הקרן עצמה, קרן פורד, שתי"ל וארגוני שמאל אחרים[34]. מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, אלון ליאל, הינו בעלה של רחל ליאל, מנכ"לית הקרן כיום.

3.   משרד החינוך

אחד הנושאים הבולטים בפעילותה של החברה הינו תחום לימודי האזרחות בישראל. מנהלת המחלקה לאזרחות במרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח), יחד עם מפמ"ר (מפקח-מרכז) אזרחות במשרד החינוך (פעילים בארגונים הנתמכים ע"י הקרן), הם הגורמים שמתאמים מאחורי הקלעים את שליטתה של הקרן בלימודי האזרחות, הן במשרד החינוך והן במט"ח. מפאת החומר הרב המצוי הן באתר זה, והן באתרים המקושרים דרכו, להלן מס' חשיפות בנושא, המרוכזות תחת "מסמך מסכם: כיצד שולטת הקרן לישראל חדשה על לימודי האזרחות".[35]

4.   כנסת ישראל – פעילויות והצהרות ח"כים

לקרן תמיכה אף בקרב כמה חברי כנסת, המתנגדים בפומבי מול אלו המשמיעים ביקורת כנגד הקרן, ותוך שקרים הצגת עמדתה הרשמית (והשקרית) מעל דוכן הכנסת ובועדות הכנסת השונות, מבלי ליתן גילוי נאות אודות קשריהם בעבר ובהווה עם ארגונים הנתמכים ע"י הקרן, להלן כמה דוגמאות:

ח"כ דניאל בן סימון, העבודה

דניאל בן סימון היה חבר הנהלה בארגון אג'נדה" - מרכז ישראלי לאסטרטגיה תקשורתית. "אג'נדה" הוקם במשותף ע"י המשרד לייעוץ אסטרטגי ותקשורתי "בן אור תקשורת" ועל ידי שתי"ל. אשתו של ח"כ בן סימון, אוריאלה בן צבי, היא המייסדת של המשרד לייעוץ אסטרטגי - "בן אור תקשורת".[36]

ח"כ בן סימון היה בין המתנגדים הקולניים ביותר שיצאו כנגד הצעתו של ח"כ עתניאל שנלר להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בעניינה של הקרן לישראל חדשה. הוא וח"כ נחמן שי, הם היוזמים של מכתב 14 חה"כ, שהביעו תמיכה והתנגדו לחקירה (כמו גם יו"ר מפלגת העבודה, אהוד ברק, שהתנגד לחקירת הקרן, וכינה את "ניסיון סתימת הפיות" כ- "מקרתיזם"). [37]

 

ח"כ נחמן שי, קדימה

נחמן שי היה בין השנים 2002-2009 סגן נשיא בכיר ומנכ"ל בישראל, של ארגון  איחוד הקהילות היהודיות UJC-Israel, ששיתף פעולה עם הקרן ואף העסיק את "שתיל". ח"כ נחמן שי היה בין המתנגדים הקולניים ביותר שיצאו כנגד הצעתו של ח"כ עתניאל שנלר להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בעניינה של הקרן לישראל חדשה. הוא וח"כ דניאל בן סימון, הם היוזמים של מכתב 14  חה"כ, שהביעו תמיכה והתנגדו לחקירה. [38]

 

ח"כ ניצן הורוביץ, מר"צ

לשעבר חבר בהנהלת האגודה לזכויות האזרח, הנתמכת ע"י הקרן.

"ניצן הורוביץ משיב להצעות נגד הקרן החדשה לישראל במליאת הכנסת"[39]

(מליאת הכנסת, 28.4.10)

"הקרן החדשה לישראל לא תמכה ולא תתמוך בהעמדה של קצינים למשפט בחו"ל, וזו העמדה הרשמית והברורה של הקרן. מי שרוצה לספר סיפורים יכול, אבל זו העמדה הרשמית."

"אדוני, אני רוצה להבהיר בצורה המוסמכת ביותר, וזה נאמר על דעת הקרן, ושימו לב כולכם-הקרן החדשה לא תמכה ולא תתמוך בהעמדה של קצינים למשפט בחו"ל - 1. 2. מעולם הקרן לא עבדה עם הארגונים שהוזכרו בדוח של הארגון הזה, שאיני רוצה לנקוב בשמו."

סוף דבר

 

במסמך זה הובאו ממצאים ונתונים רבים אודות התנהלותה הבלתי תקינה של החברה "ניו ישראל פונד", ובכללם, הפרות חובות חקוקות רבות, חוסר שקיפות ודיווח, הטעיית הציבור, גניבת דעת, עיסוק בפעילות פוליטית במסווה תחת "ארגון" שתי"ל, והעברות כספים בלתי מדווחות אליו ודרכו, וזאת תוך שהיא חולשת (מבלי להיות מוכרת) על מה שנתפש בציבור כפעילות ספונטאנית, התנדבותית ואותנטית.

לקרן אג'נדה ברורה, והיא לא בוחלת בשום אמצעי, חוקי או מוסרי, בכדי להשיג את שתי מטרות העל של החברה, הקמת מדינה פלסטינית בגבולות 67, והפיכת ישראל למדינת כל אזרחיה. ישראל חדשה, המתכחשת לאופייה היהודי המיוחד, השוללת קונצנזוסים לאומיים, רומסת את מעמדה הבינלאומי, והמפקירה את בטחונה ואת שלטונה הדמוקרטי בידי גופים, מבית ומחוץ, המבקשים לערער ולקעקע את מדינתנו ואת זכותנו עליה.

במידה שבה נותן השלטון בארץ למערכת שכזו להתנהל באין מפריע, הוא פוגע בכללי המשחק הדמוקרטיים בארץ ישראל. הוא מעניק לכוח פוליטי מוסווה להשפיע מבלי להיבחר, מבלי לתת דין וחשבון ציבורי, מבלי לשאת באחריות ותוך גניבת דעת הציבור על ידי הסתרת כוונותיו האמיתיות.

חוסר הלגיטימיות של פעילות הקרן מתבטא לא רק בקידום מטרות פוליטיות מבלי להזדהות ככוח פוליטי (עניין חמור כשלעצמו), או בהצבת מטרות פוסט-ציוניות הוא מתבטא גם בשקר ובהטעיה של הציבור הרחב, שהפעילות האמיתית מוסתרת ממנו, בשקר ובהטעיית התורמים, אשר לרוב אינם מודעים למטרה שתרומתם משרתת בפועל,  בשקר ובהטעיית המדינה והממשלה לצורך תקצוב, ואפילו לעיתים בשקר ובהטעיית חלק מן הארגונים הפועלים בחסות הקרן עצמה, שכן הם לא תמיד שותפים למטרות הקרן. על רשת שקרים זו להיחשף!

על אף כל זאת, יש לציין, כי רוב הפעילים בעמותות, וכנראה גם רבים מהפעילים בשתי"ל (לפחות בדרגות הנמוכות והבינוניות), הם אנשים נפלאים שרוצים לעשות דברים טובים. הבעיה היא שכאשר הארגון ריכוזי ויש מעט מקבלי החלטות, והעמותות הן בדרך כלל כאלה, קל להשתלט עליהן, על המסרים ודרכי הפעילות שלהן, תוך ניצול התלות במשאבים כלכליים, חוסר מודעות וחוסר בדיקה מעמיקה של הבעיות, חוסר ביטחון והליכה אחרי בעלי שררה בארגון ומחוצה לו, תמימות ותאוות בצע וכוח של ראשי הארגון, חוסר ערנות וביקורת עצמית, וחולשות נוספות של ניהול ריכוזי. לא במקרה שתיל בנויה ובונה את עצמה ואת הארגונים השונים בצורה ריכוזית-היררכית קיצונית.

מפאת היקף החומר העצום והרב בנושא, הושמטו ממסמך זה נתונים רבים, על אף היותם מהותיים להבנת היקף פעילותה של הקרן. לנוחיותך, מובאת בלינק המצורף רשימה מתוך פורום מסמכים שבאתר "רוטר.נט", ובה עשרות נתונים ותחקירים אשר לוקטו במשך הזמן:   "ריכוז אשכולות בנושא הקרן לישראל חדשה(NIF) " http://rotter.net/forum/gil/18350.shtml

החקירה המתבקשת נוכח מצב הדברים כיום, תוכל להתבצע רק ע"י גוף כמו משרד מבקר המדינה, אשר הינו בעל הסמכויות המתאימות, בעל הידע המתאים, ובעל כח האדם הנדרש והמיומן ע"מ לבצע בדיקה מקיפה ומעמיקה של החברה, וקשריה עם הגופים התורמים, ועם הגופים הנתמכים.

היה סמוך ובטוח כי ניתן לך גיבוי מלא מעם ישראל, אשר אינו יכול לשאת עוד את ניצוחה של הקרן על מעשיהם של הארגונים השונים, הנתמכים בעיקר ע"י גופים זרים, וחתירתם תחת מדינת ישראל, על מנת לערער את הזהות היהודית, הציונית והלאומית של עמנו.

למעננו, למען ילדינו ולמען הדורות הבאים

בכבוד רב[1] רצ"ב "פניה בנוגע ל"ניו ישראל פונד" חברה רשומה מס' 560008179" מיום 21.3.10, ו- "פניה בנוגע ל"ניו ישראל פונד" – פרטים נוספים" מיום 27.4.10.

[2] ראה פרטי החברה מתוך אתר רשם החברות: http://147.237.72.24/WebOJSite/CompaniesDetails.aspx?id=560008179

[3] אתר האינטרנט של חברת "ניו ישראל פונד": http://www.nif.org.il

[5] "קרן פורד תעניק 20 מיליון דולר לקרן החדשה לישראל": http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=is20070909_1243232

[6] מתוך הדף "אודות הקרן" שבאתר האינטרנט של החברה: http://www.nif.org.il/about

[7] מתוך מכתב פנימי ששלח לחברי ההנהלה והצוות, בשנת 1999, לאחר בחירתו של אהוד ברק לראשות הממשלה http://www.israelhayom.co.il/site/newsletter_opinion.php?a=3143

[8] אתר האינטרנט של ארגון "שתי"ל": http://shatil.org.il/

[9] מתוך הדף "אודות שתי"ל": http://shatil.org.il/about

[10] ראה פרטי העמותה מתוך אתר האינטרנט של רשם העמותות:

 http://www.justice.gov.il/mojheb/amutotView1.asp?radio=a&TypeSerach=1&OwnerName1=580060333

[11]  ראה דו"ח פעילות לשנת 2008 (990), עמ' 25: http://www.nif.org/about/financial-information/2008-990-IRS.pdf

[12] מקורות המימון העיקריים של החברה-דו"ח פעילות לשנת 2008 (990), עמ' 25: http://www.nif.org/about/financial-information/2008-990-IRS.pdf      

[15] ראה דו"ח פעילות לשנת 2006 (990), עמ' 19: http://www.nif.org/about/financial-information/990-2006.pdf

[16] ראה דו"ח פעילות לשנת 2008 (990), עמ' 25: http://www.nif.org/about/financial-information/2008-990-IRS.pdf

[17]  מתוך אתר האינטרנט של "קרן מוריה": http://www.moriahfund.org/grants/2009/israel.htm

[18] מתוך מייל מאת רחל ליאל שנשלח בעקבות הדו"ח השני של "אם תרצו": http://rotter.net/forum/gil/18792.shtml

[19] "הקרן החדשה והנחושה". ענת מידן, "ידיעות אחרונות-המוסף לשבת",23.4.10: http://www.nif.org.il/index.php?id=2185

[20] "שאלות ותשובות בקשר לפרסומי "אם תרצו" נגד הקרן החדשה לישראל": http://www.nif.org.il/?id=2182 

[21] מתוך מכתב פניה לראש ממשלת בריטניה מיום 22.12.09: http://gaza.coalitionofwomen.org/?p=240

[25] "דו"ח ראשוני-הקרן החדשה לישראל" 2003 (דו"ח בידן), עמ' 11:

 http://nextweb.lib.ohio-state.edu/sites/users/galron.1/hbe/hbe00270001.php#_ftn3

אשכול חשיפת הדו"ח + הנספחים (במשך 7 שנים הנושא לא נחקר):  http://rotter.net/forum/gil/5570.shtml

[27] "דו"ח ראשוני - הקרן החדשה לישראל" 2003 (דו"ח בידן), עמ' 13:

 http://nextweb.lib.ohio-state.edu/sites/users/galron.1/hbe/hbe00270001.php#_ftn3 

[28] "שערוריה: ביהמ''ש העליון בשירות הקרן לישראל חדשה''http://rotter.net/forum/gil/17965.shtml

[29]  "תכנית המשפטנים" – מתוך אתר האינטרנט של החברה: http://www.nif.org.il/Law_program

[32]  רשימת לקוחות "בן אור תקשורת" http://www.benor.co.il/benor/hebrew/clients_group.asp?ID=7

[33]  רשימת לקוחות "בן אור תקשורת"http://www.benor.co.il/benor/hebrew/clients_group.asp?ID=2

[34]  "מתי עבד משרד החוץ עם יועצי התקשורת של NIF וגרורותיה" http://rotter.net/forum/scoops1/17723.shtml

[35]  מסמך מסכם:כיצד שולטת הקרן לישראל חדשה על לימודי האזרחות - http://rotter.net/forum/gil/18627.shtml

[36] למה מתנגד ח''כ ד. בן סימון לחקירה כנגד הקרן? http://rotter.net/forum/gil/18821.shtml  http://rotter.net/forum/gil/18784.shtml

[37] "ברק מתנגד לחקירת הקרן החדשה לישראל": http://news.walla.co.il//?w=/22/1641007

[38] "למה מתנגד ח''כ נחמן שי לחקירה, כנגד הקרן לישראל חדשה?" http://rotter.net/forum/gil/18346.shtml  

[39]  מתוך דיון במליאת הכנסת מיום 28.4.10 http://www.newmeretz.org.il/aspx/article.aspx?id=799

 

attachment NIF פניה למבקר המדינה כולל נספחים.pdf - פניה למבקר המדינה - הנדון: דרישה לחקירת החברה \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ניו ישראל פונד\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" NIFהוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה