ברוכים הבאים לבלוג של פילוביץ' שחף
בישראבלוף מגלה פילוביץ שחף לעם ישראל
את כל מה שהתקשורת מקפידה להסתיר

פרשיות טננבאום

''סוף התעלומה: המחדל שגרם לאסון השייטת''

"מלימוד החומר הגלוי שפורסם לעיל על תוכנית ההתנתקות, עולה כי המועצה לביטחון לאומי (המל"ל) איננה פועלת ברוח היעדים שנקבעו בעת הקמתה לפני 5 שנים, בהחלטת ממשלה מספר 4889 נספח א' . יעדי המל"ל לפי החלטה זו, הם לקיים פורום ייעוץ בכיר לראש הממשלה בנ...

חשיפה: ח''א שינה תוכניות פעולה בגלל ''שביו'' של טננבאום

חשיפה: ח''א שינה תוכניות פעולה לקראת מלחמת עירק בגין שביו של טננבאום